ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 2 pdf Обявление(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 3 pdf Документация 12.06.2020 г.
№ 4 pdf Образци 12.06.2020 г.
№ 5 pdf ЕЕДОП 12.06.2020 г.
№ 6 pdf Протокол № 1 22.07.2020 г.
№ 7 pdf Решение за прекратяване 23.07.2020 г.