Фасилити менджмънт услуги за нуждите на университетът по хранителни технологии

ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 2pdfОбявление(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 3pdfДокументация12.06.2020 г.
№ 4pdfОбразци12.06.2020 г.
№ 5pdfЕЕДОП12.06.2020 г.
№ 6pdfПротокол № 122.07.2020 г.
№ 7pdfРешение за прекратяване23.07.2020 г.

 

Translate »