Търсене
Close this search box.

Фонд наука

Проекти към Фонд „Наука“ на УХТ-Пловдив

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 

Със заповед № 303/11.04.2024 г. се обявява

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2024 г. НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

    

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите:

 Заповед       Заявка

Заявките се представят в два екземпляра – с оригинални подписи, на хартиен и електронен носител, без подписи (в doc. или docx.формат), в срок до 13.05.2024 г. в сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113, бл. 1

 


ТЕКУЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „   в УХТ – Пловдив за 2023 г.     

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „   в УХТ – Пловдив за 2022 г.     

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “    в  УХТ – Пловдив за 2021 година

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за 2020 година

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ – Пловдив за 2019 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ I част      в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ II част     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ  – Пловдив за периода 2016 – 2017 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 2015 – 2016 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.