Фонд наука

Проекти към Фонд „Наука“ на УХТ-Пловдив

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

Със заповед № 624/14.09.2023 г. се обявява 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2023 г. НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите:

ЗАПОВЕД № 624/14.09.2023 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявките се представят в два екземпляра с оригинални подписи, на хартиен и електронен носител, без подписи (в doc. или docx.формат), в срок до 15.10.2023 г. в сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113, бл. 1

 

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_01_12.10.23 – 1

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_01_12.10.23 – 2

Kарта за оценка Инфраструктурни проекти_02_13.10.23 – 1

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_02_13.10.23 – 2

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_03_13.10.23 – 1

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_03_13.10.23 – 2

Карта за оценка Инфраструктурни проекти_04_13.10.23 – 1

Kарта за оценка Инфраструктурни проекти_04_13.10.23 – 2


ТЕКУЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „   в УХТ – Пловдив за 2022 г.     

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “    в  УХТ – Пловдив за 2021 година

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за 2020 година

ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ – Пловдив за 2019 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ I част      в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА “ II част     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „     в УХТ  – Пловдив за периода 2016 – 2017 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 2015 – 2016 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД “ НАУКА „    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »