Храната на бъдещето: безопасна не само за потребителите, но и за планетата

Публикувано от

Това е ключовото послание от проведения в Университета по хранителни технологии (УХТ) първи международен симпозиум на тема “The 3S Concept for Food Future: Safety, Security and Sustainability”. В рамките на форума се проведе и заключителната конференция на проекта SafeFood4EU, координиран от УХТ и финансиран по Еразъм+. В събитието взеха активно участие представители на партньорите по проекта ‒ Университет на Бон, Германия и Университет AERES, Нидерландия, както и гост-лектори от водещи университети в Португалия, Турция, Гърция и България.

“Днешният форум отразява нарастващата роля на УХТ като научноизследователски център, предлагащ решения за проблемите пред хранителния сектор, свързани с устойчивостта на производството и продоволствената сигурност”, заяви ректорът проф. Галин Иванов при откриването на събитието.

Успешно завършващия международен проект SafeFood4EU е един от първите, финансирани в новия програмен период (2021-2027) по програма Еразъм+. “Основният резултат от изпълнението на проекта е разработеното интердисциплинарно учебно съдържание в областта на осигуряването на безопасни и здравословни храни, произведени при щадящи за околната среда условия”, обясни проф. Георги Георгиев, оперативен координатор на проекта. Разработените учебни материали включват професионален речник, улесняващ и подобряващ експертната комуникация, и интерактивни лекционни курсове и практически казуси в двете основни тематични области на проекта ‒ качество и безопасност на храните и устойчиви агро-хранителни системи.

Д-р Патрик Бърджес, Университет AERES, представи разработената дигитална платформа с отворен достъп, чрез която ще бъдат популяризирани резултатите на проекта. Платформата е базирана на иновативния подход COIL (Collaborative Online International Learning).

Значителен интерес предизвика и пленарната сесия на симпозиума. Проф. Руй Кошта от Политехническия университет на Коимбра, Португалия, коментира тенденциите, свързани с нарастващата употреба на алтернативни протеинови източници, включително растителни, от водорасли и от насекоми. Проф. Серкан Йълмаз от Университета на Анкара, Турция, представи задълбочено проучване върху връзката между генотоксичните ефекти на микотоксините и продоволствената сигурност. Д-р Алексиос Вардакас от фирма Гeя и Университета на Патра, Гърция, акцентира върху предизвикателствата пред устойчивото производство на храни, по примера на маслините и зехтина, а доц. Доброслав Моллов от УНСС представи съвременните концепции за управление на веригите за доставка на храни.