Търсене
Close this search box.

Проф. д-р Галин Иванов: PlovdivWineUni ще гарантира обучение на световно ниво в новата магистърска програма под егидата на OIV

Публикувано от

Със създаването на консорциум PlovdivWineUni между Университета по хранителни технологии, Медицинския и Аграрния университет подготовката за въвеждането на новата магистърска програма “Технология на виното и напитките на винена основа”, разработена под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV) направи сериозна крачка напред.

Как ще бъде организирано обучението на студентите и какво обединява трите водещи висши училища в този проект разяснява зам.-ректорът по научна и международна дейност на Университета по хранителни технологии проф. д-р Галин Иванов.

 

 • Проф. Иванов, какво свързва трите университета в създадения консорциум PlovdivWineUni и какви ще са ангажиментите на всеки един от тях?
 • Трите университета (УХТ, АУ и МУ) ще обединят ресурсите си, за да организират обучение на световно ниво, обхващащо всички аспекти на науката за виното. Това включва лозарство, енология, икономика и маркетинг на винения бизнес, винен туризъм, вкл. и енотерапия, която е свързана с лечебното и профилактичното въздействие на виното. Това е областта, в която очакваме съществен принос от колегите от Медицински университет.

Първата дейност на консорциума ще бъде извеждането на магистърска програма “Технология на виното и напитките на винена основа”, разработена под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV).

 • Какво точно ще изучават студентите в тази магистърската програма?
 • Нашата идея е обучението да следва всеки етап от производството на гроздето и виното, т.е. ще започнем с развитието на суровината в пролетните и летните месеци, а през есента ще се изучават дисциплините, свързани с производството на вино. По този начин ще имаме възможност голяма част от практическите упражнения да се осъществят в реална среда – на лозето или във винарската изба.

Програмата покрива високите стандарти на Международната организация за университетско образование в областта на винарския бизнес. Това е своеобразна международна акредитация за нея.

УХТ се радва на много добри контакти с лозаро-винарския сектор в България и не е случайно разкриването на тази магистратура в Пловдив, който е център на главния лозаро-винарски район в България ‒ Тракийската низина.

 • Как ще бъде организирано обучението?
 • Обучението ще става в 4 семестъра (две години), като 3 от тях ще бъдат по различните дисциплини. През последния студентите ще разработват дипломна работа и ще се реализира самото дипломиране.

Предвидено е обучението ще бъде организирано на модули и ще се провежда в хибриден формат – лекциите дистанционно в електронна среда, а упражненията – присъствено, както в университета, така и в реални производствени условия – на лозето или във винарската изба.

 • Бихте ли припомнили как УХТ бе избран за партньор от Международната организация по лозата и виното?
 • Проектът за създаване на новата магистратура стартира преди повече от две години като елемент от изпълнението на стратегията на OIV за засилване присъствието на организацията в Югоизточна Европа. Университетът по хранителни технологии бе избран да координира тази програма на базата на близо седемдесет­годишната си традиция и доказана експертиза в обучението на студенти, включително чуждестранни, в областта на технологията на виното и високо­алкохолните напитки. Освен това, УХТ е единственият български университет, членуващ в Международната асоциация на винарските университети.

Новата магистратура е третата в света след тези на института в Монпелие (Франция) и университета в Дейвис, Калифорния, разработена съвместно с експертните комисии на Международната организация по лозата и виното (OIV). Кой ще може да се запише в тази програма?

 • Всеки притежаващ ОКС “Бакалавър” и владеещ английски език, тъй като обучението ще бъде изцяло на него. Разбира се предимство би била квалификация в областта на лозарството и винарството.
 • Кога започва приемът на документи за новата програма?
 • Приемът на документи за кандидатстване за новата магистърска програма “Технология на виното и напитките на винена основа” започна на 15 октомври 2022 г.
 • Какво е бъдещото на студентите, които ще завършат тази магистърска програма?
 • Студентите, завършили тази магистратура, ще могат да се реализират в цял свят в различни сфери от производството на вино и свързаните с него напитки, да участват в екипи за разработване на нови асортименти вино, по създаване на лозови масиви, маркетингови концепции и други.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.