70 години УХТ

Доказани в традициите,
иноватори в бъдещето !

Програма

Поздравителни адреси

Спонсори