70 години УХТ

Доказани в традициите,
иноватори в бъдещето !

Програма

Поздравителни адреси

Спонсори

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2023 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »