Образци на документи:             Заявление за курс,     

                                                          Заявление за специализация,     

                                                          Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон: 032/603 861     0894 33 79 81,       –   инж. Антоанета Бедросян- Гл. експерт

  Е-mail:      a_bedrosyan@abv.bg,       abedrosyan@uft-plovdiv.bg

 
 
 

Още информация

Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

 1. Педагогическа правоспособност.
 2. Основи на пивоварството.
 3. Кулинарен мениджмънт.
 4. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     
 5. Храни и винена култура     Анотация      
 6. Ароматични продукти : получаване , състав , приложение и сертификация
 7. Вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 8. Управление на качеството и безопасността на храните
 9. Технология на месните и рибни продукти.
 10. Технология и качество на месните продукти
 11. Кетъринг
 12. Технология за преработка на плодове и зеленчуци
 13. Мениджмънт и маркетинг.
 14. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 15. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 16. Сензорен анализ на храни.
 17. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 18. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 19. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 20. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 21. Въвеждане и одит на НАССР система.
 22. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
 23. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 24. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
 25. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 26. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 27. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 28. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 29. Хотелиерство и ресторантьорство.
 30. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 31. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 32. Алтернативни видове туризъм.
 33. Сервиране и барманство.
 34. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 35. Нови опаковъчни материали и технологии.
 36. Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN

За повече информация https://www.uft-plovdiv.bg/