uk_bg
Кандидат-студенти за ОКС "Бакалавър"

Уважаеми кандидатстуденти, чрез горния линк може да подадете заявления за Първа Кандидатстудентска сесия за периода 2-20 април 2018 г.

 

УСПЕХ ! 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ    С Ъ О Б Щ Е Н И Я

 

Заявление за предварителни изпитни сесии. Изтеглете попълнете и подайте в УХТ.


 

  Добре Дошли!  

 Справочник на кандидат-студента 
 ♦ Кандидатстване само с оценка от ДЗИ /Държавен зрелостен изпит/

 ♦ Специалности/специализации - кратка анотация               

 ♦ Конкурсни варианти минали години 

 

  


 

 АКТУАЛНИ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


 

 

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

ПЪРВА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ

1.1.

Подаване на заявление за изпит

2-20 април

1.2.

Конкурсни изпити:

 

 

 

 

математика

21 април

 

 

 

 

 химия и опазване на околната среда

2.

ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ

2.1.

Подаване на заявление за изпит

29 май-8 юни

2.2.

Конкурсни изпити:

 

 

 математика

9 юни

 

химия и опазване на околната среда

3.

ТРЕТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/

3.1.

Подаване на документи по чл. 12 , ал. 2 от Справочника

18 юни - 3 юли

3.2.

Конкурсни изпити:

 

 

 математика

5 юли

 

химия и опазване на околната среда

4.

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

4.1

Обявяване на първо класиране

7 юли

4.2.

Записване на приетите студенти от първо класиране

10 -11 юли

4.3

Обявяване на второ класиране

14 юли

4.4.

Записване на приетите студенти от второ класиране

17 - 18 юли

4.5.

Обявяване на трето класиране

21 юли

4.6.

Записване на приетите студенти от трето класиране

24-25 юли

Забележка:   Кандидат-студентите, участвали само на първа /втора/ или първа и втора предварителна кандидатстудентска сесия, задължително подават документи по чл. 10, ал. 2 от Справочника.