Профил на купувача в
ЦАИС ЕОП

Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провежданеСтатус
2020     
4-20204.03.2020г.Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали9096819ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
3-20204.03.2020г.Периодични доставки на химикали и реактиви за лабораторни цели9096817ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
1-202017.02.2020г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии“9096416ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертиотворена
2019     
6-201929.08.2019г.Доставка на компютърна техникаЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
5-201929.08.2019г.Доставка на лабораторно оборудванеЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
4-201921.06.2019г.Доставка на лабораторно оборудване9089457ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
3-201921.06.2019г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии9089456ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2-201928.05.2019г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии9088624ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
1-201924.01.2019г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определено лице 
2018     
7-201819.12.2018г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии9084414ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
6-201812.11.2018г.Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели9082987ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
5-201817.7.2018г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ9078618ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
4-201812.7.2018г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ9078429ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
3-201821.6.2018г.Доставка на машини и съоръжения9077537ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2-201811.6.2018г.Доставка на лабораторна стъклария и материали9077064ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
1-20188.2.2018г.Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели9072824ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2017     
22-201714.12.2017г.Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УХТ9071560ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
21-201721.6.2017г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ9065480ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
20-201715.6.2017г.Доставка на компютърна техника за нуждите на УХТ9065303ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
19-201720.4.2017г.Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване.9063531ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
18-20176.4.2017г.Доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ9063109ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
17-201727.1.2017г.Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ9060952ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
2016     
16-201614.12.2016г.Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в УХТ9059949ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
15-201613.12.2016г.Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ”9059874ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
14-201611.11.2016г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ9058484ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
13-201625.10.2016г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ9057821ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
12-201613.10.2016г.Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения9057423ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
11-201613.09.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудванеЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лицазатворена
10-201626.08.2016г.Строително-ремонтни работи на покривната хидроизолация на Спортен комплекс на УХТЗОП, чл.191, ал.1, т.3, покана до определено лицезатворена
9-201616.08.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване9055407ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
8-201622.07.2016г.Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване9054582ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
7-201608.07.2016г.Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати за лабораторни цели9054167ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
6-201608.07.2016г.Периодични доставки на лабораторна стъклария и материали9054166ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
5-201608.07.2016г.Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ и осъществяване на авторски надзор при строителството9054163ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на офертизатворена
ОП Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провеждане
2020    
11-202012.06.2020г.Фасилити менджмънт услуги за нуждите на университетът по хранителни технологии 00884-2020-0008ЗОП чл.20, ал.1
10-202012.06.2020г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии00884-2020-0007ЗОП чл.20, ал.2

 

ЗОП чл.18, ал.1.12

9-202012.06.2020г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии00884-2020-0006ЗОП чл.20, ал.2

 

ЗОП чл.18, ал.1.12

8-202005.06.2020г.Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии00884-2020-0005ЗОП чл.20, ал.2

 

ЗОП чл.18, ал.1.12

7-202018.03.2020г.Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ гр. Пловдив 00884-2020-0004ЗОП чл.79, ал.1
6-202018.03.2020г.Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив 00884-2020-0003ЗОП чл.79, ал.1
5-202016.03.2020г.Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив 00884-2020-0002ЗОП чл.79, ал.1
2-202018.02.2020г.Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии00884-2020-0001ЗОП чл.20, ал.2

 

ЗОП чл.18, ал.1.12

2019    
1-201921.02.2019г.Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г.00884-2019-0001ЗОП чл.20, ал.2

 

ЗОП чл.18, ал.1.12

2018    
4-20181.10.2018г.Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив00884-2018-0004ЗОП чл.79, ал.1
3-20184.04.2018г.Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ, на язовир “Батак00884-2018-0002ЗОП чл.79, ал.1
2-20184.04.2018г.Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ00884-2018-0001ЗОП чл.79, ал.1
1-20184.04.2018г.Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ00884-2018-0003ЗОП чл.79, ал.1
2017    
1-201725.04.2017г.Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група00884-2017-0001ЗОП чл.73, ал.1
2016    
3-201612.12.2016г.Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ00884-2016-0003ЗОП чл.73, ал.1
Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Адрес:гр. Пловдив
бул. „Марица” №26
Електронен адрес за изпращане на електронни фактури за обществени поръчки по чл.115 “а” от ЗОП:fso_uht@uft-plovdiv.bg
Лице за контакти:Анатоли Великов – пом. ректор
тел. +359 032/ 603 687    e-mail: a_velikov@uft-plovdiv.bg
Работно време на деловодството на УХТ:Понеделник – Петък
от 08:30 ч. до 12:00 ч.            от 12:30 ч. до 16:00 ч.

Банкова сметка на УХТ за гаранция за участие и гаранция за изпълнение:
Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG44CECB97903380002900

SWIFT BICCECBBGSF


Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2019г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2018г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2017г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2016г.


Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот разположен в спортен комплекс на УХТ – публикувано на 06.07.2023г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти самопродаващи машини – вендинг автомати за топли напитки и други /пакетирани/ продукти за 2023г. – публикувано на 26.06.2023г.

Търг с тайно наддаване за общо отдаване под наем на движими вещи-(4 бр. металообработващи машини)

Търг за отдаване под наем на движими вещи – металообработващи машини

Обява за процедура по избор на застраховател

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за изграждане на мрежа за видеонаблюдение в учебни корпуси 1,2 и 3 на УХТ за 2020 г.

Обява за изграждане на WiFi мрежа в учебни корпуси 1,2 и 3 и двора на УХТ за 2020 г.

Обява за доставка на ГСМ за 2020г.

Обява за събиране на оферти за зареждане на касети/рециклиране и доставка на нови касети за принтери

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за процедура по избор на застраховател

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за събиране на оферти за зареждане на касети/рециклиране и доставка на нови касети за принтери 

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

Обява за застраховане на имущество