uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.


  

  

 

Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметкав  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив: УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; форма на обучение - алб./факултетен/ номер; специалност; курс-семестър. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Г Р А Ф И К

НА ДАТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

 от 07.09.2015 г. до 11.09.2015 г.

N

Катедра

Дата

Зала

Час

1.                 

Консервиране и хладилна технология

11.09.15

с.з.225/бл.3

10.00

2.                 

Технология на месото и рибата- дипломни проекти

10.09.15

л.312/бл.3

9.00

3.                 

Технология на месото и рибата- държавен изпит

 Контрол и безопасност на храните от животински произход

10.09.15

л. 305/бл.3

8.30

4.                 

Технология на млякото и млечните продукти

10.09.15

л.306/бл.3

9.00

5.                 

Технология на зърн., фур., хлебните и сладкарските продукти

11.09.15

с.з 354/бл.1

9.00

6.                 

Технология на виното и пивото

11.09.15

с.з 402/бл.1

9.00

7.                 

Биотехнология

07.09.15

с.з 302/бл.4

9.00

8.                 

Технология на тютюна

11.09.15

л.311/бл.1

9.00

9.                 

Технология на захарта

10.09.15

л.307/бл.1

10.00

10.            

Технология на растителните мазнини и етеричните масла

11.09.15

л.361а/бл.1

9.00

11.            

Органична химия и микробиология

10.09.15

л.219/бл.1

10.00

12.            

Аналитична химия

09.09.15

с.з.211/бл.2

9.00

13.            

Безопасност на храните

08.09.15

с.з.354/бл.1

9.00

14.            

Хранене и туризъм

09.09.15

10.09.15

11.09.15

с.з.203/бл.3

8.30

15.            

Икономика на хранителната индустрия

11.09.15

с.з.211/бл.2

10.00

16.            

Индустриален бизнес и предприемачество

11.09.15

с.з 502/бл.1

10.00

17.            

Екологичен инженеринг

11.09.15

с.з 382/бл.1

10.00

 

 


 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - 2014/2015 г.

 

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД (Пощенска банка)


 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ
Заповед № 501 от 27 април 2015 г.

 


 ПРОЕКТ " СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ" СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2003-2014 г."

  

 htpp://eurostipendii.mon.bg    

Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2014/2015 г.

Обявен е графикът на кампанията за предоставяне на стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” за летния семестър на уч. 2014/2015 г. 

От 1 април 2015 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” за летния семестър на уч. 2014/2015 година. 

Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта могат да се подават до 28 април 2015 г. Класирането ще бъде обявено на 19 май 2015 г

Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта. 

Напомняме Ви, че за специални стипендии не може да се кандидатства с повече от 5 разработки. Не са допустими разработки, които са: задължителни по учебен план или учебна програма, задължителни за получаване на оценка или заверка по дадена дисциплина, курсови работи/задачи, дипломни работи/проекти, както и разработки от области на висшето образование, различни от тази на специалността, в която се обучавате! При съвместни разработки на заглавната или на последната страница задължително се посочват всички участници (съавтори)!

Служебните бележки за кандидатстване за специалните стипендии се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева.

Служебна бележка; 

Текстов формат /свободно попълване/

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.

 

 

 

Документи