uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.


  

  

 

Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметкав  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив: УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; форма на обучение - алб./факултетен/ номер; специалност; курс-семестър. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

Г Р А Ф И К

НА ДАТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

от 29.06.2015 г. до 03.07.2015 г.

N

Катедра

Дата

Зала

Час

1.                 

Консервиране и хладилна технология

03.07.2015 г.

с.з.225/бл.3

 

2.                 

Технология на месото и рибата-дипломни проекти

02.07.2015 г.

лаб.312/бл.3

9.00

3.                 

Технология на месото и рибата-държавен изпит

специалност“Контрол и безопасност на храните от животински произход“

02.07.2015 г.

лаб.305/бл.3

9.00

4.                 

Технология на млякото и млечните продукти

02.07.2015 г.

лаб.306/бл.3

9.00

5.                 

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

03.07.2015 г.

с.з.354/бл.1

9.00

6.                 

Технология на виното и пивото

02.07.2015 г.

03.07.2015 г.

с.з.402/бл.1

9.00

7.                 

Биотехнология

30.06.2015 г.

с.з.302/бл.4

9.00

8.                 

Технология на тютюна и тютюневите изделия

03.07.2015 г.

лаб.311/бл.1

9.00

9.                 

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

02.07.2015 г.

лаб.307/бл.1

9.00

10.            

Технология на мазнините, ет. масла, парфюм. и козметиката

03.07.2015 г.

лаб.361а/бл.1

9.00

11.            

Органична химия и микробиология

- държавен изпит

- защита на дипломна работа

02.07.2015 г.

 

лаб.11/бл.1

лаб. 219/бл.1

 

9.00

9.00

12.            

Аналитична  химия

01.07.2015 г.

с.з.211/бл.2

9.00

13.            

Качество и безопасност на храните

01.07.2015 г.

с.з.222/бл.3

9.00

14.            

Хранене и туризъм-специалности:

- „Туризъм“

- „Хотелиерство и ресторантьорство“

- „Кетъринг“

- „Храни, хранене и диететика“

01.07.2015 г.;

02.07.2015 г.; 03.07.2015 г.

с.з.203/бл.3

8.30

15.            

Икономика на хранителната индустрия

02.07.2015  г.

с.з.211/бл.2

9.00

16.            

Индустриален бизнес и предприемачество

30.06.2015 г.

с.з.402/бл.1

10.00

17.            

Инженерна екология

03.07.2015 г.

с.з.382/бл.1

10.00

18.            

Компютърни системи и технологии:

-         Държавен изпит

-         Дипломна работа

02.07.2015 г.

 

 

аула 205/бл.1

к.з.100/ бл.2

 

 

8.30

13.00

19.            

Топлотехника

02.07.2015 г.

с.з. 401/бл.2

8.30

20.            

Автоматика, информационна и управляваща техника

03.07.2015 г.

с.з.211/бл.2

9.00

21.            

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

02.07.2015 г.

с.з.112/бл.4

9.00

22.            

Електротехника и електроника специалност „Електроенергийна ефективност“

30.06.2015 г.

лаб.388/бл.3

9.00

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - 2014/2015 г.

 

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД (Пощенска банка)


 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ
Заповед № 501 от 27 април 2015 г.

 


 ПРОЕКТ " СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ" СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2003-2014 г."

  

 htpp://eurostipendii.mon.bg    

Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2014/2015 г.

Обявен е графикът на кампанията за предоставяне на стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” за летния семестър на уч. 2014/2015 г. 

От 1 април 2015 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” за летния семестър на уч. 2014/2015 година. 

Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта могат да се подават до 28 април 2015 г. Класирането ще бъде обявено на 19 май 2015 г

Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта. 

Напомняме Ви, че за специални стипендии не може да се кандидатства с повече от 5 разработки. Не са допустими разработки, които са: задължителни по учебен план или учебна програма, задължителни за получаване на оценка или заверка по дадена дисциплина, курсови работи/задачи, дипломни работи/проекти, както и разработки от области на висшето образование, различни от тази на специалността, в която се обучавате! При съвместни разработки на заглавната или на последната страница задължително се посочват всички участници (съавтори)!

Служебните бележки за кандидатстване за специалните стипендии се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева.

Служебна бележка; 

Текстов формат /свободно попълване/

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.

 

 

 

Документи